Soms gaat leren niet vanzelf;

om verschillende redenen lukt het niet op school of met het huiswerk thuis; de resultaten blijven achter en het zelfvertrouwen en de motivatie nemen af.          

Voor u en uw kind is dit een hele vervelende ervaring. Extra ondersteuning in de vorm van individuele begeleiding kan in deze situaties helpend zijn. 

Victoria begeleiding is een kleinschalige praktijk die hulp biedt aan deze kinderen.