Aanbod:
intake gratis
rekenonderzoek + verslag €300
tussentijdse evaluatiemomenten gratis
BIJLES / INDIVIDUELE BEGELEIDING / HUISWERKBEGELEIDING
-- per les van 60 minuten (45 minuten lestijd - 15 minuten voorbereiden en evaluatie) €44,-