Een kind leert met hoofd, hart en handen.                  Zelf ervaren en handelen zijn essentiële stappen binnen het leerproces.

Dit draagt bij aan groei van de motivatie, het inzicht en het begrip.

De manier waarop ik met kinderen werk is hierop gebaseerd. Ik besteed veel aandacht aan leren door te doen, waarbij ook het spelelement niet vergeten wordt.

 

Leren en gedrag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Kinderen die niet goed kunnen meekomen op school, hebben vaak al vele faalervaringen opgedaan.

Het kind ontwikkelt stress en angst, waardoor de weerstand voor school en leren groeit.    

Binnen mijn begeleiding besteed ik dan ook niet enkel aandacht aan de cognitieve ontwikkeling, maar kijk ik naar het kind in zijn geheel.

 

 Ik ga uit van krachten en kwaliteiten

Ik streef ernaar om een veilige omgeving te bieden waarbinnen groei en ontwikkeling gestimuleerd kunnen worden.   

Door het opdoen van succeservaringen, groeien het zelfvertrouwen en de motivatie. 

En dat zijn de voorwaarden om te komen tot leren.