Aanbod:

Victoria biedt ondersteuning bij:

- (begrijpend)lees-/spellingproblemen of dyslexie

- rekenproblemen of dyscalculie

- faalangst

- ADHD 

- ASS ofwel autismespectrumstoornissen 

- werkhoudings- , concentratie- en motivatieproblemen

-het plannen, maken en leren van huiswerk

 

Ik heb een ruime ervaring in de begeleiding van kinderen uit het basisonderwijs, alsmede leerlingen uit het voortgezet onderwijs vanaf de brugklas tot en met het VMBO en de onderbouw van HAVO/ VWO.

Werkwijze:

Allereerst bespreken wij tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek de passende mogelijkheden voor begeleiding.

Wanneer we besluiten samen verder te gaan, verzamel ik in onderling overleg de gegevens die nodig zijn om de begeleiding goed af te stemmen.
Wanneer hiervoor aanvullend onderzoek nodig is, wordt dit gepland tijdens de eerste bijlessen. 

We bepalen de doelen waaraan we gaan werken. Tenzij anders is afgesproken, vindt de begeleiding wekelijks plaats, gedurende 3 kwartier, binnen de praktijk.

Middels periodieke evaluatiegesprekken met u als ouder(s) en mogelijk de school, bespreken we de ontwikkeling van uw zoon of dochter tijdens de daaraan voorafgaande periode.

Daarnaast ontvangt u maandelijks een korte terugblik van de begeleiding.